Poniedziałek, 2 października 1939
Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plac Piłsudskiego

Rozdawnictwo chleba i ciepłej strawy dowożonych przez oddziały wojskowe niemieckie dokonywane było dotychczas w sześciu punktach miasta, od dnia zaś dzisiejszego (poniedziałku) odbywać się będzie w dwunastu punktach. Przy rozdawnictwie dotychczasowym w czterech punktach panował zupełny spokój i porządek, natomiast w dwóch punktach w dzielnicy żydowskiej doszło do poważnych incydentów z powodu natłoku, w jakim ludność rzucała się na dostarczaną jej żywność.
„Warszawski Dziennik Narodowy”, nr 262, 2 października 1939

Terka, służąca eks-komendanta domu, wbiega do bramy z dwukilowym komiśnym [tj. żołnierskim] chlebem. Niemiecki, opowiada szczęśliwa, że ją otaczają, wypytują. Na Woli była, koło „Wenecji”. A narodu tam!… „Niemcy z ciężarówek rzucają chleb, a ludziska wyciągają ręce i łapią. A one śmieją się z głodnego narodu. A naokoło chodzi ich kilku z aparatami, świecą lampami w oczy i kino kręcą, jak te ludzie chleb łapią”.
Józef Hen, Nowolipie, Warszawa 1991

Od 2 października zaczynają się pierwsze masowe aresztowania zakładników, wśród kilkuset aresztowanych są księża, przedstawiciele inteligencji, wolnych zawodów, kupiectwa, rzemiosła, przedwojenni działacze społeczni.

Na zdjęciu rozdawanie chleba na placu Marszałka Piłsudskiego, z tyłu hotel Europejski i wylot ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Fotografia

Jak Niemcy weszli do Warszawy, to przy domu, gdzie myśmy mieszkali (Raszyńska róg Filtrowej), stał wielki wóz ciężarowy, z którego rozdawali ludziom chleb – robili to niemieccy żołnierze. I z naszego domu bardzo dużo osób poszło po ten chleb. Nie wiem, czy to było jakieś samorzutne działanie Niemców, w każdym razie bochenki świeżego chleba leżały na samochodzie i oni je rozdawali. A potem rzucali, bo się tłum zrobił, bo już głód był wtenczas. Wywiad z Wiesławą Wnętrzewską, Archiwum Historii Mówionej DSH/KARTA, syg. ISFLDP_056, relację nagrał Paweł Pięciak w 2005 roku. Zdjęcie zrobione na placu Marszałka Piłsudskiego, w tle ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza.
Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe